• Yaran Kültürü / Sohbet Meclislerinin Günümüzdeki Meseleleri Çalıştayı