• YARAN ÇALIŞTAYI YAPILDI

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen, “Yaran Kültürü / Sohbet Meclislerinin Günümüzdeki Meseleleri” Çalıştayı gerçekleştirildi.

  Büyük Otel’de düzenlenen Çalıştay’a; Vali Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Gürbüz, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

  Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Kadir Çayır, 2 Şubat 2012 tarihinde kurulan Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilk çalıştaylarını yaptıklarını belirterek “Çankırı denildiğinde, akla ilk gelen ve önem arz eden kültürel sembolümüz Yaran, korunmaya, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşınabilmeye, araştırılmaya ivedi olarak ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlara akademik anlamda cevap verecek olan ve bu amaç için kurulan merkezimiz çalışmalarına başlamış, somut olarak ilk adımlarını da bugün atmıştır. Sizlerinde desteği ile bu alanda yapılacak çalışmalar sonrasında kültürümüz araştırılarak kayıt altına alınacak, korunacak, aslına en yakın bir biçimde yaşatılacaktır.” dedi.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, ilkeleri olmayanlar ilkelliklerle uğraşırlar hatırlatmasında bulunarak “Üniversitenin şehrin bütün potansiyellerinin lokomotifi olma gibi bir iddiası, bir görevi vardır. Dolayısıyla biz akademik faaliyetlerimizde soyut-somut bütün potansiyelleri kullanmaya çalışıyoruz. Unesco’nun da somut olmayan kültür mirası listesine giren bu kültürel yapıyı bilimsel bir çatı altında, kurumsal bir merkezin içerisinde çok daha ilerilere götürmek, yaşatmak ve de yaşanabilirliğini sağlamak istedik.” dedi.

  Belediye Başkanı İrfan Dinç “Oğuzlardan günümüze kadar sevgi ve kardeşlik hamurunu yoğurduğumuz; bir ve beraber olmayı öğrendiğimiz yegâne sohbet müessesemizdir Yaran. Yaklaşık bin yıllık geçmişi olan Yaren Meclisi’nin tam ortasında şekillenmiştir; sazımız, sözümüz, musikimiz, oyunlarımız, örf ve adetlerimiz, giyimlerimiz, yemeklerimiz ve tarihimiz. Daha nitelikli bir toplum için özellikle gençlerimizin yaren terbiyesi almalarına, kardeşlik duygularının artmasına son derece ihtiyaçları olduğu bir süreç içindeyiz. Gençlerimizi tarihine, kültürüne sahip çıkacak şekilde yetiştirmek öncelikli görevimiz olmalı. Özümüzü kaybetmeden kendi kültürümüzü geliştirmek ve yarınlara aktarmak sosyal hayatın içinde hepimizin yaşam kalitesini artıracaktır. Üniversitemizin böylesine önemli yerel bir konuyu incelemeye alması ve böyle bir çalıştayla konuyu yeniden gündeme getirmesini çok önemli bir gelişme olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

  Vali Vahdettin Özcan ise Türk örf ve adetlerinin tüm sadeliğini barındıran bu Yaran geleneğinin son dönemde felsefesinin aşınmaya hatta unutulmaya başladığını belirterek, “Üniversitemizin yapacağı bilimsel çalışmalar Yaranımızı gerçek Türk Kültürü ile kucaklaştıracaktır. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği, dayanışmayı, hoşgörüyü, dostluğu, merhameti, saygı ve sevgiyi yaşamada, yaşatmada ve gelecek nesillere aktarmada en önemli ve bilimsel görevi üstlenecektir.” dedi. 

  Açılış konuşmaları sonrasında Çalıştay’a sağladıkları katkılardan dolayı Vali Vahdettin Özcan ve Belediye Başkanı İrfan Dinç’e, Rektör Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 

  Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Metin Ekici’nin yaptığı “Geçmişten Günümüze Yaran Sohbetleri: Geleneğin Temsilcileri” oturumu ile başlayan Çalıştay’ın ilk oturumuna konuşmacı olarak Ahmet Absarılıoğlu, Ali Avşar ve Yüksel Doğan katıldı. “Halk Bilimi Bağlamında Türklerde “Sohbet Meclisleri” isimli ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Sabri Yener yaparken konuşmacılar ise; Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Mekin Ekici ve Dr. Gökhan Ekim idi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun yaptığı üçüncü oturum olan “Halk Edebiyatı ve Tarih Çerçevesinde “Yaran Sohbetleri” oturumunda ise Doç. Dr. Ömer Çakır, Yrd. Doç. Dr. Halil Çetin ve Yrd Doç. Dr. Abdulselam Arvas yer aldı. Son oturumu olan “Yaran Sohbetlerinde Musiki ve Raks” oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Hakan Cevher yaparken Dr. Süleyman Şenel, Dr. Ferruh Özdinçer, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Soydaş ve Dr. Kadir Çayır konuşmacı olarak oturuma katıldılar. 

  Çalıştay, Oturum başkanlığını Dr. Kadir Çayır’ın yaptığı ve Prof. Dr. Sabri Yener, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Dr. Süleyman Şenel, Doç. Dr. Ömer Çakır, Dr. Ferruh Özdinçer, Dr. Gökhan Ekim ve Kültür Bakanlığı temsilcisi Uzman Hayrettin Un’un katılımıyla gerçekleştirilen Değerlendirme Oturumu ile sona erdi.

  Fotoğraflar için tıklayınız