• Vizyon

    Üniversitemiz başta olmak üzere eğitim verilen ilgili bölümlerde görev yapan Öğretim Elemanlarının Yaren Kültürünün temel yapısını tanımalarına ve bu bağlamda yapacakları akademik çalışmalarına destek olarak, öğrenim gören öğrencilerin eğitimleri sürecinde öncelikle Türk Kültürünü ve Çankırı bölgesinin önemli kültürel yapılarını tanımaları, bu yapı içerisinde var olan edebi, sosyal ve kültürel olgular ile Ahlaki kuralları ve musikisi hakkında bilgi sahibi olarak, başta bireylerin kişisel kimliklerini kazanmalarına, kültürel kimliklerini tanımalarına ve bilimsel çalışmalarında yardımcı ve yönlendirici olabilmeyi hedeflemektedir.

     Geleneksel ölçüler doğrultusunda ve başta Çankırı’da olmak üzere Ülkemizin çeşitli coğrafyalarında ve Orta Asya içerisindeki Türk toplumlarında halen yaşatılmakta olan, benzer veya farklı içerik ve isimler altında karşılaştığımız “Yarenlik” olgusu ile bu olgunun ortaya çıkmasında ve yaşamasında etkin rolü olan diğer kavram ve olguların oluşturdukları dil, edebiyat, şiir, sosyolojik etkileşim, müzik, halk tiyatrosu, el sanatları ve halk mimarisi gibi kültürel unsurlarla, bu kültürün çıkış noktasında etkin olan tarih, felsefe, din gibi alanlarla ilişkisini, ülkemizin farklı bölgelerinde “Ahilik” kurumunun mirası olarak yarenliğe benzer etkinlikleri ve Selçuklu-Osmanlı coğrafyasında yaşamış, bugünde yaşamaya devam eden izlerini tespit edip araştırmak, mukayesesini yapmak ve uygulanmasını sağlamak amacı ile Üniversitemize bağlı olarak ulusal ve uluslar arası bilimsel ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.