• Misyon

      Merkezimizin temel amacı; Çankırı yöresi başta olmak üzere, Anadolu coğrafyası ve tarihi coğrafyamız içerisinde derin köklere sahip olan ve günümüzde yaşatılmaya çalışılan “Yaran Sohbet Meclisleri - Sohbet Meclisleri” ile bu meclisler içerisinde yaşayan kültürel unsurlarımızın “Yarenlik” ve Yarenliğin doğuşu, tarihi, gelişimi, etkileri ve yarenliğin etrafında gelişmiş; şiir, hikâye, türkü, tekerleme ve diğer edebi malzemeyi, yaşadığı bölge ile yarenlik geleneği çerçevesinde oluşmuş; müzik, müzikli oyunlar, seyirlik ortaoyunları, halk mimarisi, giyim-kuşam, çeşitli törensel unsurlar ile yarenliği oluşturan çeşitli unsurların araştırılması, doğru ve geleneğe uygun bir biçimde uygulanması amacı ile çalışmalar yapmaktır.

      Merkezimiz; başta üniversitemiz olmak üzere, bu alanla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan akademik birimler ile bu alanda çalışmalar yapan özel veya tüzel kurum-kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.