• 02-04 Nisan 2016 tarihlerinde "Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren" konulu Sempozyum düzenlenecektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012 yılında düzenlemiş olduğu çalıştayın bir devamı olarak 02-04 Nisan 2016 tarihlerinde Çankırı`da "Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren" başlıklı bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda Anadolu`da halen yaşayan sohbet geleneklerinin tüm yönleriyle ele alınması ve yeni bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. 2010 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi`ne dahil edilen bu geleneksel sohbet toplantılarının daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak bilimsel araştırmalarla irdelenmesi gerekliliğinden yola çıkarak düzenlenen bu sempozyum, konuyla ilgili her türlü yeni bulgu, teori ve önerinin sunulup tartışılması yoluyla Anadolu`nun bu önemli kültürel değerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

    http://yarensempozyum.karatekin.edu.tr/